Investeringar

För att anpassa vårt fastighetsbestånd efter kundernas behov och verksamhet genomför vi årligen ett stort antal byggprojekt i form av både ny- och ombyggnationer. Fortifikationsverket driver cirka 300 byggprojekt per år.


De flesta byggprojekten initieras av våra kunder. För vår största kund, Försvarsmakten, beror investeringarna ofta på att försvarsverksamheter flyttar eller utvecklas och att de får nya behov av specialanpassade lösningar.

 

De senaste åren har nya spolhallar, anpassade för miljövänlig rengöring av fordon, byggts på flera orter. Omklädningsrum har genderanpassats runt om på regementen, ny träningshall i Bodens garnison, nytt ridhus på kavallerikasern i Stockholm.

 

Historiska investeringar i Ronneby och på Gotland

Investeringen i Ronnebyprojektet är ett av de största i Fortifikationsverkets historia och beräknas kosta 647 miljoner kronor. När allt är klart 2017 kommer Ronneby garnison att vara den största flygbasen i Sverige räknat till antalet flygplan och helikoptrar. Projektet innefattar bland annat flygledartorn, helikopterhangar, nya helikopterplattor och ny drivmedelsförsörjning till dessa plattor. Dessutom har ny infrastruktur behövts till all nybyggnation i Ronneby.

 

Enligt inriktningsbeslutetet ska Försvarsmakten etablera en militär närvaro på Gotland. Etableringen ska ske på Tofta skjutfält som idag i stort sett saknar all nödvändig teknisk infrastruktur så som vatten, avlopp och kraft för att betjäna det tillkommande byggnadsbeståndet. Från och med hösten 2017 ska en stridsgrupp Gotland organiseras med ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani. För Fortifikationsverkets del innebär det ett omfattande projekt de närmsta åren under stor tidspress.
 

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000