Om oss

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. Vi har regeringens uppdrag att se till att Försvarssektorn har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. Vårt specialistområde är skydds- och anläggningsteknik.

Vi äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på. Vi är också en del av Sveriges krisberedskap, där vårt fokus är teknisk infrastruktur.

 

Fortifikationsverket har ca 620 anställda och vi finns över hela Sverige där Försvaret har verksamhet. Till våra kunder hör; Försvarsmakten, FMV, FRA, FOI, Kustbevakningen, Sjöpolisen, Sjöräddningen, Tullen, Telia, Tieto Enator, SAAB med flera.

 

Fortifikationsverket har också en viktig roll i det civila – för uppbyggnaden av ett robust samhälle och en säkrare värld. En säker värld är också en hållbar värld – därför tar vi stort ansvar för miljön.En säker värd för en säkrare värld

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607