Fakturor till Fortifikationsverket


Här kan du som ska skicka fakturor till oss få information om hur du kan gå till väga.

 

Faktureringsadress

Fortifikationsverket

FE 243

107 76 Stockholm

obs: referensnummer ska alltid anges på fakturan 

 

Mailadress

(Om fakturan skickas via mail):

fortv@bscs.basware.com

 

EDI-adress

(Vid e-faktura):

2021004607 (kontakt mellan parterna måste alltid tas innan e-faktura börjar skickas)

 

Svefaktura

Fortifikationsverket vill i första hand ta emot fakturor elektroniskt via formatet Svefaktura vilket är standard för staten. Mer information om Svefaktura finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats www.esv.se

 

Referenser

Fakturor till Fortifikationsverket ska märkas med ett referensnummer (anställningsnummer) vilket består av 6 stycken siffror. Vid Svefaktura ska referensnumret stå i referensfält 1.

 

Om det finns ett beställningsnummer ska det anges på fakturan, även det består av 6 stycken siffror. Vid Svefaktura anges beställningsnumret i referensfält 2.

 

Vid Svefaktura är det viktigt att referensnummer och beställningsnummer anges i rätt fält och att inget annat står i dessa fält. Om det inte finns något beställningsnummer ska referensfält 2 vara tomt.

 

Leverantörsportal

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta fortkop@fortv.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

 

Övrigt

Organisationsnummer: 202100-4607
Momsregistreringsnummer (VAT): SE202100460701
Bankgironummer för inbetalning till Fortifikationsverket: 5052-3711
IBAN nummer: SE78 1200 0000 0128 1010 9656
SWIFT/BIC nummer: DABASESX
Bank: Danske Bank

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000