Skydds- och sårbarhetsanalyser

Fortifikationsverket utför skydds- och sårbarhetsanalyser för andra myndigheter. I vårt uppdrag ingår att bistå med vår kompetens också till civilsamhället.

 

Vi fokuserar på att göra skydds- och sårbarhetsanalyser på byggnader och anläggningar som innehåller samhällsviktiga funktioner för ledning och myndighetsutövning. Målet är att optimera skyddsåtgärderna baserat på vilka sannolikheter det finns för angrepp, vilken typ av angrepp det skulle kunna vara, samt vilka konsekvenser ett sådant angrepp skulle få.

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000