Misstanke om oegentlighet

2017-02-14
Det har kommit till Fortifikationsverkets kännedom via en extern källa i början av februari att oegentligheter kan ha förekommit i Skåne, i vår region Sydväst.
Läs mer
1 2 3 4 5 6 > >>

Fortifikationsverket

631 89 Eskilstuna

Besöksadress

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Tel: 010-44 44 000

Org nr: 202100-4607