Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Wasaskjulet

Wasaskjulet

Stora Skeppsskjulet, eller Wasaskjulet som det också kallas, var världsunikt när det byggdes. Det var en del av den effektivisering av skeppsbyggeriet som skedde under 1700-talet. Här arbetade varvsarbetarna vid löpande bandet, hundra år innan Henry Ford byggt den första ”linan” i Detroit.

Wasaskjulet

1680 grundades staden Karlskrona. Redan från början var tanken att anlägga både en stad och en örlogsbas. Skeppsbyggmästare och timmermän flyttade med örlogsvarvet från Stockholm till Karlskrona och 1681 var det första skeppet sjösatt. Varvet och skeppsbyggarkonsten utvecklades och 1724 var Polhemsdockan färdigbyggd. Då hade 600 man arbetat i sju år med den avancerade konstruktionen som ritats av Christopher Polhem och Charles Sheldon.

1758 påbörjades byggandet av linjeskeppet Prins Gustaf på en ny stapelbädd som anlagts öster om Polhemsdockan. Över denna stapelbädd uppfördes sedan, enl. Carl Johan Cronstedts ritningar, Wasaskjulet.

Det uppfördes på sex par stenpelare som bär upp det stora mansardtaket (yttertak med brutet fall). Takkonstruktionen är utformad så att pelare i mitten av skjulet kunde undvikas. Den stora spännvidden, dryga 22 meter, är möjlig tack vare en sinnrik konstruktion av takstolen som ser ut att vara skräddarsydd för skeppsskrovens konturer. Mellan pelarna finns lösa brädväggar. Gaveln mot vattnet var tidigare öppen, men har senare byggts igen.

Wasaskjulet var ett experimentbygge och blev ett världsunikt projekt i strävan att möjliggöra byggande av seglande fartyg ”i alla väder”, mer med tanke på skeppsbyggnadsvirket än på de som arbetade. Det blev en viktig innovation; nu kunde torrt virke användas och arbetet med skeppsbyggeri blev oberoende av vädret.

1781 kom F.H af Chapman till Karlskrona med Gustaf III:s uppdrag att leda byggandet av nya linjeskepp och fregatter till flottan. Byggtiden för en fregatt var då 6 år från ritning till leverans. Genom att nu börja arbeta med systematisering och specialisering kunde produktionstiden för en fregatt pressas till under ett år. En organisation av arbetsprocessen som liknar ”löpande bandet” utvecklades av F. H af Chapman. Man mätte tiden när båtbyggarna arbetade och tog reda på hur lång tid olika arbetsmoment krävde under olika förhållanden.

1858 byggdes fregatten Norrköping, det blev den sista båt som sjösattes från slipen i Wasaskjulet. 1900 blev Wasaskjulet kolskjul och har sedan 1915 använts för förvaring av båtar. 1996 genomfördes ett omfattande underhåll av Wasaskjulets exteriör.