Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Kungsholms fort

Kungsholms fort

Kungsholms fort utgjorde ett av låsen till Karlskrona på sin ö strax utanför staden och försvarade flotta, hamn och varv. Fortet har varit längst oavbrutet bemannat i världen, men det har aldrig avlossats något skott mot inkräktare.

Kungsholms fort

Kungsholms fort som i dag är en del av världsarvet, är ett av de två fort som började byggas 1680, på var sin sida av Aspösund. Planen för Karlskronas befästande gjordes av riksgeneralkvartermästaren Erik Dahlberg och enligt hans förslag skulle en femstjärnig bastionfästning byggas. Stora vallar och murar skulle omge ön, som från början utgjordes av tre holmar.

Tvåtusen man arbetade med att bygga fästningen av huggen sten från raserade fästningar och kalksten från Öland. Förutom stenhuggare använde man arbetskompanier som bestod av personer som tagits för lösdriveri, som arbetskraft i det tunga arbetet.

Kungsholmen är 12 hektar stor och är en sluten fästning med nio linjer. En av Kungsholmens unika byggnader är den cirkelformade, venetianskt inspirerade sluphamnen som byggdes under åren 1831-1838. Murverket består till största delen av kalksten och har skottgluggar. Inloppet till hamnen stängdes varje kväll med en port.

Norra Redutten och Donjongen omger sluphamnen. Redutten består av yttre och inre murar byggda av kalk- och gråsten där kanonerna ställdes upp. Donjongen har i sin form anpassats till terrängen och är lätt vinklad. Yttermuren är nästan 2,5 meter tjock och är byggd av huggna gråstensblock. Insidan är täckt av kalksten. Ett ”fredstak” av trä, som lätt kunde plockas bort löper mellan det norra och södra tornet. Dessa tre byggnader är ritade av Baltzar Cronstrand på 1830-talet och är de äldsta delarna av befästningsverket som finns kvar. Tillsammans med sina bröder Gustaf och Elis, som var fortifikationsbefälhavare, fanns han med i den stora ombyggnaden av Kungsholmen.

Den äldsta bevarade byggnaden på ön är Stora Kruthuset som blev klar 1736 och fick sitt nuvarande utseende 1847. Huset kallas även på grund av sitt utseende för ”Kyrkan”. På ön finns också två mindre, sinnrikt ventilerade kruthus så att krutet kunde hållas torrt i den fuktiga miljön, befälshus, marketenteri från sekelskiftet och den vackra parken som för hundratrettio år sedan anlades på den gamla exercisplatsen. Här växer valnöt, kinesiskt tempelträd, brödgran och tulpanträd, alla transporterade till Kungsholmen av flottans långresefartyg. Inne i vallarna och murarna finns gångar, kaserner, verkstäder och en matsal. Fortifikationsverket har flera anställda som är stationerade på Kungsholmen och som sköter underhåll och utför de renoveringar som gör fortet till den vackra och fridfulla plats det är idag.