Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Lägerbebyggelsen på Malmen

Lägerbebyggelsen på Malmen

I de faluröda barackerna på Malmen bodde manskapet medan officerarna huserade i de mer påkostade gula trähusen med snickarglädje och spröjsade fönster. Idag är hela lägerbebyggelsen byggnadsminne.

Expeditionsbyggnad Malmen

Malmen strax utanför Linköping är hemvist för det militära flyget sedan det kom till på 1910-talet. I dag är Malmen utbildningsplats för Flygvapnets flygskola och Försvarsmaktens helikopterflottilj och i högsta grad levande.

Redan på 1600-talet var Malmen en mötesplats för Östergötlands krigsfolk. De som hade vapenövning här var Östgöta fotfolk och Östgöta ryttare. Gustav III sammanförde år 1791 dessa till ett regemente, Kungliga Livgrenadjärregementet. År 1816 delades det till Kungliga Första livgrenadjärregementet (I4) och Kungliga Andra livgrenadjärregementet (I5).

Det första som möter besökaren på Malmen, efter att ha passerat det vitputsade vakttornet är officersbostäder och Chefspaviljongen i nationalromantisk sekelskiftesstil. Den gula chefspaviljongen från 1896 var kårexpedition för chefen och hans stab. Byggnaden är den mest praktfulla av de bevarade officersbyggnaderna och används numera som mässlokaler.

Det var officerarna själva som hade ansvar för sina lokaler på den tiden. De båda officerskårerna gav arkitekten, professor F. W. Scholander, i uppdrag att rita en ny officerssalong som skulle ersätta den tidigare som hade blivit otidsenlig. Byggnaden uppfördes 1866-67 på samma plats som den gamla. Officerssalongen brann ner 1966 men fotografier från dess glansperiod finns i Flygvapenmuseéts arkiv på Malmen.

Även underofficerarna fick egna salonger och det bildades ett särskilt byggbolag för detta år 1865, ”Kongl. Andra Lif Grenadier Regementets Underofficers Corps Byggnadsbolag”. Underofficerskåren vid ”Första Liv” byggde också en egen paviljong under 1880-talet.

Från att ha bott i riskojor, lägerhyddor och tält fick drygt tio år senare manskapet ett bättre boende. År 1879 och åren framåt började de båda regementena bygga baracker åt manskapet. Barackerna fick senare också lägre utbyggnader med tvätt- och duschrum, vindfång och kaminer.

Officerarna fick också nybyggda bostäder i anslutning till den tidigare uppförda Officerssalongen. År 1881-82 byggdes officersbostäder för ”Andra liv” och 1895 stod de färdiga för ”Första liv”. Andra regementets officersbyggnad är riven medan Första regementets officersbyggnader fortfarande finns kvar vid sidan av Chefspaviljongen.

Byggnaderna har restaurerats på senare tid under länsantikvariens kontroll.

Manskapets baracker har renoverats ett flertal gånger under årens lopp och har nu alla de bekvämligheter som en gång saknades. Exteriört är de i stort sett oförändrade, faluröda med vita snickerier. De får av kulturhistoriska skäl inte förändras.