Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Övrigt kulturarv

Övrigt kulturarv

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Fortifikationsverket förvaltar ett stort antal byggnader och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde utan att vara klassade som byggnadsminnen.

De kan till exempel ligga inom riksintressen för kulturmiljövården, finnas med i kommunala bevarandeplaner eller utgöra en del av världsarvet i Karlskrona. Det kan vara torp, herrgårdar, fyrplatser eller nedlagda försvarslinjer. På övnings- och skjutfält finns även ett stort antal fornminnen.

Inom världsarvet Karlskrona Örlogsstad är vi en av de största fastighetsförvaltarna med närmare 100 byggnader och anläggningar inom marinbasen, på Kungsholms fort och på öarna runt omkring, som klassas som byggnadsminnen. Dessa innefattar allt från amiralitetskyrkan Ulrika Pia med Rosenbom och Repslagarbanan från sent 1600-tal till det sena 1900-talets kustartilleri.