Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Naturvård

På Fortifikationsverkets mark finns flera naturreservat med stor biologisk mångfald och höga naturvärden. Mer än hälften av arealen skyddas i någon form som till exempel naturreservat och Natura 2000-områden.

I linje med de nationella miljömålen prioriteras att tillvarata och utveckla de unika naturvärden som finns på övnings- och skjutfälten. För skogarna, parkerna, trädgårdarna och övningsfälten finns därför skötselplaner som införlivar nutida miljöanpassning. Till dessa naturområden hör bland annat den stora renbetesskogen i Vidsel, Bodens björkalléer, Kallax tallhed och de lummiga omgivningarna kring Såtenäs, Ravlunda skjutfält på Österlen samt kulturlandskapet kring Revingehed.

Natura 2000

Som medlem i EU ingår Fortifikationsverket också i Natura 2000, ett europeiskt nätverk som arbetar med att värna om mångfalden av växter och djur. Som ett exempel kan nämnas att Natura 2000-området Revingehed förvaltas som levande bygd. De öppna fälten och ängarna betas av nötkreatur som går ute året om och marken konstgödslas inte.

Påfrestningar på marken

Försvarsmaktens verksamhet innebär stora påfrestningar för marken. Många av träden är sönderskjutna av ammunition. Det har lett till nya biotoper, där annorlunda flora och fauna trivs. Två exempel är sandstekeln som trivs i krevadgropar och olika skalbaggar som hittar liv i sönderskjutna träd.

Att värna om vår miljö är ett av de områden som ryms i begreppet Hållbarhet.

Relaterat innehåll

HÅLLBARHET
Hållbarhet är en integrerad del av Fortifikationsverkets verksamhet. En långsiktigt hållbar utveckling innebär att vi bedriver en ansvarsfull förvaltning på det sätt som regeringen avser i vårt uppdrag.