Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Karlbergs framtida utveckling

Försvarsmakten befinner sig i tillväxt och satsar på officersutbildningen på Militärhögskolan Karlberg för att på sikt öka sin operativa effekt. För det krävs det infrastrukturella utbyggnader på området och det sker i samarbete med Fortifikationsverket. Satsningen behövs för att nå målen i försvarsbeslutet som syftar till ökad försvarsförmåga.

Det här är en beskrivning av planeringen för Försvarsmaktens tillväxt och behov av nya utbildningsplatser för kadetter på Karlberg.

Illustrerad karta över Karlbersområdet.

Karta över området på Karlberg.

Pågående projekt

 1. Kadettflygeln
  Flygeln tillhör Karlbergs slott och används som boende för kadetter. Förberedande rivningsarbeten inför en totalrenovering är klara och efter årsskiftet drar den stora renoveringen igång. Byggnadens tekniska funktioner ska uppdateras, underhåll av fasader genomförs, nya golv kommer på plats och alla golv och väggytor ställs i ordning. Samtidigt utförs anpassningar så att fler av verksamhetens funktioner i byggnaden uppdateras till dagens behov och krav.
 2. Nytomta
  Karlbergsområdet utvecklas genom förvärv av den anslutande fastigheten Nytomta 3 från JM AB. På fastigheten är en kontorsbyggnad om cirka 20 000 kvm under uppförande och den ska enligt plan vara färdigställd första kvartalet 2025. Den nya fastigheten förvärvas för att möta Försvarsmaktens behov.
  Läs artikeln om förvärvet.

Planerade projekt

 1. Ny matsal- och mässbyggnad
  Under sommaren 2021 avgjordes vilken arkitektfirma som fick det prestigefulla uppdraget att rita den nya matsals- och mässbyggnaden på Karlberg. Vi har nu fått en beställning på ett investeringsavtal och efter årsskiftet inleds skedet för detaljplanearbetet.
  Gå till artikeln om arkitektfirman som fick uppdraget.
 2. Ombyggnation av den befintliga matsals- och mässbyggnaden
  Byggnaden omvandlas till kontor, undervisningssalar och aula och detta realiseras när den nya matsalen är på plats.
 3. Nybyggnation av logistik- och vårdhall
  Byggnaden tar hand om behovet av förvaring och vård av utrustning. Ett så kallat Behovsunderlag är utfört och kalkylering av projektets kostnader pågår. Även här är tidplanen beroende av processen i ett detaljplanearbete.

Gemensamt planeringsarbete

Idag finns 392 tillgängliga platser för kadetter inom slottsområdet på Karlberg. Nu planeras det för 150 nya platser för kadetter och det finns även behov av 100 nya kontorsplatser för skolans administration. Ambitionen är att Militärhögskolan framöver ska kunna husera drygt 500 kadetter på kadettutbildningen vid Karlberg.

Fortifikationsverket har fått uppdrag av Försvarsmaktens Lokalplaneringsenhet att starta ett gemensamt planeringsarbete för att hantera Försvarsmaktens behov.

Planen för Karlbergs framtida utveckling är långsiktig och kommer att pågå många år framöver. Det innebär förstås att planerna kan komma att ändras med tidens gång, men i dagsläget ser planerna ut som vi beskriver här.