Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Urban - Projektledare

Urban – Projektledare

”Roligast? Möta människor och se byggnader växa fram”

Mycket är bra med att jobba på Fortifikationsverket. Men att träffa kollegor och att se byggnaderna växa fram – det smäller nog högst ändå. Urban är projektledare inom investeringsenhet Nord. Det innebär att han driver byggprojekt, hela vägen från behovsanalys tills färdig byggnad.

Kort sagt, jag medverkar till att byggnaden och all infrastruktur kommer på plats. Det är en lång process från start till mål.

Att bygga upp en organisation kring projektet, är en stor del av Urbans arbete. Han är med och stöttar Försvarsmakten i tidiga skeden, ser bland annat till att kostnadskalkyler tas fram, för beslut om investeringsavtal.

– Det är viktigt att vi fokuserar på att ta reda på så mycket som möjligt så tidigt som möjligt för att säkerställa projektets tid, kostnad och innehåll.

Han ser två huvudsakliga uppdragsgivare och kravställare: Försvarsmakten som Fortifikationsverket bygger åt förstås, men även den egna drift- och förvaltningsenheten.

– Jag fungerar som bollplank till Försvarsmakten under hela projektet. Lika viktigt är det att drift och förvaltning är med från start. Det är de som vet vad som funkar i praktiken.

Nu arbetar Urban med tre entreprenader på F 21, Sveriges nordligaste flygflottilj: ett skärmtak, markarbete för torrluft och kommande skärmtak samt en nybyggnation av en spolhall.

– Projekt som spolhallen syftar bland annat till att Försvarsmaktens fordon ska fungera och ha en hög tillgänglighet, vilket innebär att de kan bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt.