Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Brist på djurfoder i den svåra torkan

Brist på djurfoder i den svåra torkan

Fortifikationsverket vill som förvaltare av markområden bidra till att marker där det finns foder utnyttjas på bästa sätt.

Vad vi gör nu för att bistå

  • Vi upphör att slå de ytor som ännu inte slagits i egen regi eller av våra entreprenörer
  • Vi gör en bedömning av vilka ytor som kan vara lämpliga att slå/beta. Det betyder exempelvis att markerna inte ska vara upplåtna till arrendatorer redan, att det inte ska finnas föremål (inklusive oexploderad ammunition) på markerna som kan skada maskiner eller betesdjur. Detta innebär att markernas lämplighet behöver undersökas på plats lokalt
  • Vi har tagit fram en rutin för att underlätta för tillfälliga upplåtelser. Normalt sett är det Statens fastighetsverk som hanterar våra långsiktiga jordbruksarrenden men eftersom att detta är ett annat förfarande kan Fortifikationsverket teckna tillfälliga nyttjanderättsavtal
  • Vi har förvarnat Försvarsmakten om att förfrågningar om upplåtelse av mark kan komma och har uppmanat dem att hantera ärendena skyndsamt

Begränsningar

  • All upplåtelse ska godkännas av Försvarsmakten. Har de inplanerade övningar eller annan verksamhet på mark som är efterfrågad till bete, ska vi tillgodose försvarets behov av mark i första hand
  • Mycket av vår mark är övningsområden för försvaret, eller har tidigare varit övningsområden, och det kan finnas oexploderad ammunition på en del områden. Sådan mark är därför inte lämplig att slå eller lämplig för bete
  • De som redan har jordbruksarrenden hos oss har förtur om de är intresserade av att ta utökad grässkörd

Hit kan du vända dig med förfrågningar

Du som har frågor om mark lokalt kan ringa vårt servicecenter i Arvidsjaur. Våra medarbetare på servicecenter kommer att guida dig till någon kollega som finns i ditt område. Då många av våra ordinarie medarbetare har semester och våra marker finns spridda över hela landet kan det ta lite tid att hitta en kontakt till dig.

Fortifikationsverkets servicecenter
Tfn. 010-44 44 000

Vi samarbetar med Statens Fastighetsverk då de också jobbar med foderbristfrågan på sina fastigheter.