Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Byte av bankantsdränering på Karlsborgs flygplats

Under 2019 planerar Fortifikationsverket att påbörja ett underhållsarbete av landningsbanan på Karlsborgs flygplats.

Banan förstärks med utbyte av bankantsdränering, elinstallationer, flygplatsljus med mera. Bankantsdräneringen görs framför allt för att regnvatten ska ledas bort från landningsbanan och för att den ska kunna renoveras och långsiktigt hålla för verksamheten. Motsvarande dräneringssystem finns på alla flygplatser och det som i dag finns på Karlsborgs flygplats håller inte längre måttet. Det innebär inte någon avledning av grundvatten, utan ett byte av det befintliga ledningssystem som i huvudsak avleder ytvatten från banan.

För några år sedan upptäcktes PFAS* på flygplatsområdet. Efter det har omfattande undersökningar och provtagningar gjorts. Resultaten av dem har vi tagit hänsyn till i planeringen av projektet som är miljöprövat. Bankantsdräneringen påverkar inte vattenkvaliteten i Vättern.

*PFAS är syntetiskt framställda kemikalier som bland annat använts i brandskum. På Karlsborgs flygplats har PFAS påträffats framför allt inom brandövningsplatser.

I media förekommer en del uppgifter om underhållsarbetet. Uppgifterna kan väcka frågor och skapa oro så vi vill här bemöta dem och förtydliga vad vi gör.

Påverkar bankantsdräneringen Vättern?
Nej, vattenkvaliteten i Vättern påverkas inte.

Är det höga halter PFAS vid start- och landningsbanan där bankantsdräneringen ska ske?
Nej, uppmätta halter i grundvatten har varit högst 231 nanogram per liter, vilket är under Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. I jord har det inte påträffats någon PFAS.

Finns det höga halter PFAS i området?
Ja, höga halter PFAS har påträffats i grundvattnet vid brandövningsplatserna som ligger nedströms och långt ifrån start- och landningsbanan. Någon spridning i grundvattnet från brandövningsplatsen till bankantsdräneringen kan inte ske.

Pumpar ni ut PFAS i Vättern?
Nej, vi pumpar inte ut något i Vättern. När vi gräver runt start- och landningsbanan kan vi tillfälligt behöva tömma vatten ur ledningsschakten. Vattnet pumpas då ur schakten och infiltreras sedan tillbaka till marken, vilket inte påverkar flödet till Vättern.

Vilken miljöprövning har ni gjort?
Vi har gjort en anmälan enligt miljöbalken till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FHIM), som är vår tillsynsmyndighet. De har i sin tur remitterat länsstyrelsen. Fortifikationsverket har fått godkänt att utföra bankantsdräneringen. Beslutet är överklagat till regeringen och vi avvaktar deras beslut innan projektet startar.

Har ni brutit ut miljöprövningen av bankkantsdräneringen från ett annat projekt?
Nej, bankantsdräneringen har hela tiden hanterats enskilt. Vi har också en process där vi hos länsstyrelsen enligt miljöbalken söker tillstånd för markavvattning, vilket är en helt annan åtgärd. Den ansökan har gått ut på samråd enligt gällande regler och är ännu inte avslutad.

Uppdaterad 2019-05-02.