Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Försvarssektorn samarbetar för klimatneutralitet

Sveriges mål att uppnå klimatneutralitet till år 2045 var i fokus på det digitala seminarium som försvarsmyndigheterna arrangerade i mitten av mars. Seminariet riktade sig till försvarssektorns medarbetare som på olika sätt arbetar med och engagerar sig i miljö- och klimatfrågor. Över hundra deltagare lyssnade på talare från bland andra Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Volvo, Kustbevakningen och Energimyndigheten.

Syftet med seminariet var att belysa utmaningar och möjligheter kopplade till omställningen till en klimatneutral försvarssektor, samt främja samarbete inom området.

– Vi är mitt uppe i tillväxtfas av sällan skådat slag. Tillsammans med Försvarsmakten och andra partner ska vi förverkliga försvarsbeslut 20 och för oss innebär det både nybyggnationer och renoveringar av befintligt fastighetsbestånd. Vi ska bygga mycket och vi ska renovera mycket. Det är i tider av tillväxt vi gör störst skillnad inom miljöområdet, vi ska göra rätt från början när vi bygger nytt och när vi renoverar ska vi korrigera det som inte varit bra, sa Fortifikationsverkets generaldirektör Maria Bredberg Pettersson i sitt inledande tal.

Lars Persson, energiansvarig på Fortifikationsverket fördjupade senare på dagen myndighetens satsning på solcellsenergi med en beskrivning av den solcellspark som sedan ett par år framgångsrikt drivs utanför Skövde garnison. Fortifikationsverket går nu vidare med utbyggnad av solceller på flera platser i landet.

– Det var en givande dag som blandade både teori och praktik och det var också en mycket positiv dag. Alla föredragare visade att det faktiskt finns lösningar för att nå en klimatneutralitet även om det finns många utmaningar längs vägen. Bland annat så har det genomförts framgångsrika flygningar med biojet-bränsle och teknikutvecklingen av fordon och drivmedel går starkt framåt säger Morgan Pettersson, miljöstrateg på Fortifikationsverket.

Försvarsmyndigheterna arbetar gemensamt och brett med miljöfrågor under ledning av Miljödelegationen som är ett forum för myndighetscheferna på Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket och Försvarshögskolan. Arbetet för att minska miljöpåverkan från sektorn bedrivs i olika arbetsgrupper med fokus på energi- och klimat, kemi och förorenade områden.

Läs mer om Fortifikationsverkets hållbarhetsarbete.