Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Fortifikationsverkets kommentar till PFAS-rapport från Norrvatten

Fortifikationsverket har tagit del av dricksvattenproducenten Norrvattens rapport ”Källor till PFAS, massbalans för Mälaren-Görväln” och gör bedömningen att slutsatserna i rapporten bygger på osäkra värden när det gäller mängden PFAS från Uppsala flygplats till Fyrisån. Fortifikationsverket och andra aktörers mätdata, analyser och beräkningar är betydligt lägre än det som står i Norrvattens rapport.

Ett konkret exempel är att Fortifikationsverkets beräkningar visat på ett årligt utflöde av PFAS till Fyrisån på mellan cirka 67-97 gram jämfört med 4 200 gram i Norrvattens rapport. Vi delar därmed inte Norrvattens bild av Uppsala garnisons betydelse för PFAS-halten i Fyrisån. Korrekta värden är mycket viktigt i en rapport, den finns kvar under lång tid och kan ligga till grund för andra rapporter och analyser. Fortifikationsverket kommer att samverka med Norrvatten och bidra med mätdata som möjliggör en mer korrekt bild av läget.

PFAS är ett samhällsproblem och på Fortifikationsverket är vi mycket medvetna om PFAS-problematiken kring flygplatser. På flygplatsen som tillhör Uppsala garnison görs sedan flera år insatser för förbättra situationen. Exempel på det är en kolfilteranläggning där vi åtgärdar en betydande punktkälla för PFAS-utläckage via dagvatten till Fyrisån. Vi ser även över skick på våra ledningsnät och vidtar åtgärder som minskar inläckage av ytligt grundvatten. Insatserna sker i tät samverkan med Försvarsmakten som är verksamhetsutövare på garnisonen.

Läs hela Fortifikationsverkets skrivelse om Norrvattens rapport här