Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Fortifikationsverket ökar fastighetsbeståndet i Sollefteå

Fortifikationsverket förvärvar cirka 106 000 kvm av fastigheten Hågesta 3:115 i Sollefteå. Det är en del av det så kallade teknikhusområdet och består av hårdgjorda ytor samt ett antal kallförråd och skärmtak. Förvärvet är ett steg i förberedelserna inför etableringen av ett regemente i Sollefteå.

Fortifikationsverket äger sedan tidigare Tjärnmyrans och Stormyrans skjutfält utanför Sollefteå.

– Det är positivt att vi nu utökar med ytterligare mark som blir en viktig pusselbit och skapar goda möjligheter i den fortsatta planeringen av det nya regementet. Tillsammans med Försvarsmakten tittar vi vidare på kort- och långsiktiga lösningar för att bidra till rätt förutsättningar för den kommande militära verksamheten i Sollefteå, säger Håkan Tano regionchef vid Fortifikationsverket.

Säljare är NP3 Fastigheter och köpeskillingen 13,75 miljoner kronor. Fortifikationsverket tillträdde den 1 juni 2021.

– Det är en bra fastighet för Försvarsmaktens behov. Med förvärvet kan vi ta ytterligare ett steg i rätt riktning vad gäller utbildning av en eller flera lokalförsvarsskyttebataljoner, hemvärnsförband och frivilligverksamhet i regionen, säger Johan Svensson, produktionschef vid Försvarsmakten.


Fortifikationsverket köper del av fastigheten
Hågesta 3:115. Markerat område visar det
ungefärliga området för förvärvet.

Foto: Bergslagsbild för NP3, redigerad av Fortifikationsverket.