Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Fortifikationsverket påbörjar ammunitionsröjning i Gävle

På 1930- och 1940-talet fanns det flera militära skjut- och övningsfält på Kungsbäck i Gävle. Försvaret har sedan länge lämnat platsen och nu planerar Gävle kommun för områdets utveckling. På längre sikt ska en ny stadsdel växa fram och för att göra det möjligt påbörjar Fortifikationsverket, som äger marken, ett arbete med att kartlägga, undersöka och utföra riskreducerande åtgärder på delar av området där det kan finnas ammunitionsskrot och oexploderad ammunition (OXA).

– Vi har under en längre tid arbetat med kartläggning av området, för att förstå hur skjutfältet använts och vilken typ av ammunition som vi förväntas hitta och hantera, säger Patrik Blomander, projektledare för OXA på Fortifikationsverket.

De senaste veckorna har förberedelser övergått till konkreta aktiviteter på platsen. De öppna delarna av marken har sökts av och ett platskontor har etablerats i utkanten av området. Nu börjar nästa fas som innebär ytterligare ytsökningar samt riskreducerande åtgärder av gammal ammunition. För att man ska komma åt rensas skog, buskage och annan växtlighet.

Arbetet utförs av Fortifikationsverket i samarbete med entreprenören Envytech som är experter på hantering av ammunition. Projektet beräknas pågå till oktober 2019 och under tiden kan delar av arbetsområdet spärras av. Det är olämpligt att vistas i arbetsområdet och viktigt att respektera avspärrningarna.

– Vi har bred erfarenhet av ammunitionsröjning från olika delar av landet och arbetar metodiskt och med stort fokus på en säker arbetsmiljö för alla som deltar. Det som är unikt med Kungsbäck är att stora delar är snåriga och täckta med skog, vilket gör arbetet extra krävande, berättar Patrik Blomander.

Karta över område som där arbete utförs. Under arbetets gång är det olämpligt att vara på platsen. Det är viktigt att respektera Fortifikationsverkets skyltar och avspärrningar.

 

Fakta om OXA
På gamla övnings- och skjutfält finns ammunition som härstammar från Försvarsmaktens verksamhet kvar i marken. När skjutvapen används förekommer det att viss ammunition inte exploderar som den borde gjort. Denna oexploderade ammunition (OXA) kan finnas kvar på området i många år och fortfarande vara farligt.

OXA kan se ut på många olika sätt, både vad gäller storlek, form och kvalitet. OXA är explosivt åldersbeständigt och oavsett om ammunitionen är ny, blank och ren eller gammal, rostig och smutsig ska OXA alltid betraktas som farligt. Sprängämnen och tändladdningar kan fortfarande vara intakta och känsliga. Därför kan allt som ser ut som en granat, missil, projektil eller ammunition vara en fara för liv, hälsa och egendom.