Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Fortifikationsverket sköter driften åt Statens fastighetsverk

Utöver uppdraget att sköta drift och underhåll av fastigheter inom försvarsfamiljen, sköter Fortifikationsverket också driften av vissa fastigheter som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar. Hur kommer det sig, vad består uppdraget i och vilka fördelar finns med det?

Fortifikationsverket äger, förvaltar och driftar många egna objekt som är en del av det svenska kulturarvet. Men SFV bildades 1994 just för att förvalta fastigheter som tillhör vårt kulturarv. I deras bestånd finns kungliga slott, herrgårdar, slottsparker, världsarv, ruiner, kloster och fästningar – varav Karlsborgs fästning är en. Totalt är det 2 300 fastigheter med cirka 4 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark runt om i Sverige.

Gunnar förvaltare på Fortifikationsverket har varit med i vår verksamhet sedan 1982, bland annat som drifttekniker, arbetsledare, chef och nu som förvaltare i Karlsborg. Han vet en hel del om arbetet som vi bedriver åt Statens fastighetsverk.

Många fördelar

SFV har ingen egen organisation som sköter driften i Karlsborg. Till en början, när SFV hade bildats, var det Försvarsmakten som hade det driftansvaret. Senare gjordes en överenskommelse om att Fortifikationsverket skulle överta både uppdraget och driftorganisationen.

– Fördelar är att vi har stor kunskap och lång erfarenhet av drift och underhåll – och en väl fungerande organisation som är specialiserad på sådana uppdrag. Dessutom har vi beredskap dygnet runt. Man kanske kan vända på det också och säga att tack vare uppdragen från SFV, har vi möjlighet att behålla och utveckla vår kompetens, säger Gunnar.

Fortfarande en levande miljö

Karlsborgs fästning på Vänäs udde vid Vättern byggdes mellan 1819 och 1909 och var tänkt som Sveriges reservhuvudstad. Innanför murarna fanns kyrka, sjukhus, bank, apotek och butiker. Tanken var också att kungafamiljen, regeringen och guldreserven skulle flyttas hit om det blev krig.

Försvarsmakten använder en stor del av fästningen än i dag. Innanför murarna finns fortfarande en levande stad med bostäder som hyrs av privatpersoner, företag, butiker, kafé och restaurang. Området är också öppet för allmänheten och lockar cirka 100 000 besökare varje år.

Stort och brett uppdrag

Karlsborgs fästning har en total byggnadsyta på cirka 150 000 kvadratmeter och består av byggnader, mark, parker och vägar som ingår i Fortifikationsverkets åtagande. Uppdraget är omfattande och brett. Det handlar om allt från att ploga vägar, klippa gräs och sköta om alléer med kastanjeträd till att utföra drift och reparationer av byggnader och se till att hyresgästerna har el, värme och varmvatten, bland annat.

– Vi utför arbetet på samma sätt som om det vore vårt eget bestånd. Här i Karlsborg har vi också en större fjärrvärmecentral som ställer höga kompetenskrav på våra drifttekniker, säger Gunnar.

K-märkta fastigheter

Ungefär 135 000 kvadratmeter av byggnadsytan är K-märkt. Det innebär att fastigheterna inte får förändras och ska skyddas för framtiden.

– Vissa objekt i Karlsborg har dessutom ett inre skydd och det ställer väldigt speciella krav. När man behöver renovera eller förändra något i en skyddad fastighet så kopplar SFV ofta in Riksantikvarieämbetet som kan ge råd. SFV anlitar därefter entreprenörer som är specialister på bevarande, säger Gunnar.

Man går på kullerstensgata framför en gammal husfasad.

Gunnar, förvaltare i Karlsborg.