Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Fortifikationsverkets bidrag till tillväxten i Göteborgsområdet

Fredagen den 1 oktober invigdes Älvsborgs regemente i Göteborg. Satsningen är en del av Försvarsbeslutet från 2020 där Försvarsmakten fick uppdraget att etablera nya förband i form av fem regementen och en flygflottilj. Här läser du hur Fortifikationsverket bidrar i Göteborg.

Kvinna i militäruniform gör givvakt.

H.K.H Kronprinsessan Victoria var på plats under invigningen. Foto: Kim Svensson, Försvarsmakten.

– Det som sker nu är starten på Älvsborgs amfibieregementes etablering. Den här tillväxttakten är utmanande men vi följer tidplanen som står i inriktningsbeslutet från Försvarsmakten, berättar Hanna, Fortifikationsverkets förvaltare i region sydväst.

Resultatet hittills

  • Upprustning av Bråt övningsfält som ligger i Borås.
    Skjutbanorna skulle vara klara till sista juni – check
  • 50 stycken tillfälliga kontorsarbetsplatser i modulformat inne på garnisonen.
    Modulerna var klara för inflytt 15 juli – check
  • Göra det möjligt för två hemvärnsbataljoner och två sjukhuskompaniers materiel att flytta utanför garnisonsområdet. Detta skedde genom införhyrning av två förråd som blev klara 1 juni respektive 15 augusti – check

Nästa steg blir att skapa det som Försvarsmakten har en beställning om i tidigt skede:

  • Garnisonsgemensamma övnings-, vård- och vapenvårdslokaler
  • Soldathus för 125 så kallade kontraktsanställda soldater
  • Permanenta kontorsarbetsplatser för 100 personer

Behov av övningsterräng

Amfibieregementet har behov av utökad övningsterräng i anslutning till garnisonen. För att säkerställa det undersöker Fortifikationsverket olika alternativ. En viktig del är dialogen med Statens fastighetsverk som förvaltar Oscar II fort och öar, skär samt vattenområden i inloppet till Göta älv. Arbetet med att överföra mark pågår och ambitionen är att ha alla förutsättningar på plats före årsskiftet. Här finns även önskemål om att upprätta staket runt Oscar II fort för att möjliggöra rekryt- och soldatutbildning.

Även i Göteborgs skärgård behöver Fortifikationsverket få tillgång till mark för att kunna uppfylla Försvarsmaktens önskemål om övningsfält.

– Vi jobbar hårt på att få rådighet inom skärgården så att Försvarsmakten kan öva där, avslutar Malena, Fortifikationsverkets regionchef i sydväst.

Alla planer kring tillväxten är påverkade av budgetprocesser, hög tillväxttakt, rådande omständigheter på området och ett nära samarbete både inom Fortifikationsverket och mellan våra myndigheter. Här finns förstås utmaningar som behöver hanteras proaktivt och flexibelt med Försvarsmaktens verksamhet som utgångspunkt.

Toppbild: Foto: Kim Svensson, Försvarsmakten.