Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Fortifikationsverkets projekt på Karlsborgs flygplats

Svar på öppet brev från Aktion Rädda Vättern:

Fortifikationsverket äger och förvaltar försvarets fastigheter. Vi har ett av Sveriges största och mest varierade fastighetsbestånd, allt från små kallförråd till högteknologiska byggnader, totalt 370 000 hektar mark och över tre miljoner kvadratmeter lokaler. Att vara en hållbar fastighetsförvaltare är ett av våra prioriterade mål. Kartläggning, utredning och åtgärder av förorenade områden är en naturlig del i fastighetsförvaltningen och sker ofta i samverkan med våra hyresgäster som är ansvariga för verksamheten på respektive område.

 

Karlsborgs flygplats står inför renovering och utveckling. Försvarsmaktens verksamhet i Karlsborg växer och platsen är strategiskt viktig för Sveriges försvarsförmåga. Flygplatsens rullbana behöver förstärkas med utbyte av bankantdränering, elinstallationer och nya flygplatsljus. I dagsläget är den stängd för flygplan och de planerade åtgärderna krävs för att de återigen ska kunna starta och landa i Karlsborg. För att marken långsiktigt ska hålla för verksamheten planeras också en markavvattning av blöta omkringliggande områden.

Flygplatsen är en av många platser i Sverige där man hittat och kartlagt PFAS-föroreningar. Omfattande utredningar har visat på höga halter i huvudsak på brandövningsplatserna och i lägre halter inom den sydvästra banänden. Planering för hur det kan hanteras pågår sedan länge. Frågan är komplicerad, eftersom det i nuläget inte finns hållbara reningsmetoder för PFAS-kontaminerad jord. Försvarsmaktens slutgiltiga redovisning av deras vidtagna och planerade åtgärder för efterbehandling av PFAS-förorenade områden presenteras senast den 22 februari 2021.

Fortifikationsverkets planerade projekt genomförs inte i anslutning till brandövningsplatserna och det finns heller inget i våra utredningar som tyder på att en spridning till området där projekten genomförs är möjlig. Grundvattnet rör sig från rullbanan mot brandövningsplatserna, inte tvärtom.

Vi har stor förståelse för att man känner oro för PFAS i naturen, det gör vi nog alla. De åtgärder som Fortifikationsverket genomför i samband med planerad bankantdränering och markavvattning innebär ett litet steg på vägen att reducera PFAS-ämnen eftersom reningsanläggningar installeras.

Det är med andra ord så att spridning av PFAS till Vättern bedöms minska när både bankantdränering och markavvattning är genomförda. Vi ser därför ingen anledning att dra tillbaka vår ansökan.

PFAS är ett samhällsproblem där försvarssektorn står för cirka 7-10 procent av den totala belastningen. Forskning och utveckling för att hitta nya hållbara metoder för PFAS-rening pågår på många håll i världen. Ett exempel är det nyetablerade initiativet ”Testbed PFAS” där Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och forskningsinstitutet RISE forskar i syfte att underlätta utveckling av både nya saneringsmetoder och PFAS-fria släckmedel för framtiden.

Öppet brev från Aktion Rädda Vättern
Öppet brev till FortV_3

Utredningar och dokument
Fortifikationsverkets yttrande om bankantdränering

Myndigheters remissvar om bankantdränering

Beslut om markavvattning

Överklagan av beslut

Bilaga överklagan

Grundvattenförhållanden Karlsborgs flygplats