Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Fortifikationsverkets roll i totalförsvaret

Kriget i Ukraina har ytterligare satt behovet av ett starkt totalförsvar i fokus. Flera svenska myndigheter påverkas och Fortifikationsverket är en av dem.

De senaste försvarsbesluten har inneburit stora satsningar på att stärka Sveriges totalförsvar. Det övergripande målet är att säkerställa att Sverige har förmåga att försvara landet mot väpnat angrepp och värna landets säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Fastigheter för hela hotskalan

Fortifikationsverket är en del av det militära försvaret genom att vi äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. De behöver ha fortifikatoriskt skydd som är anpassat till den dynamiska hotbild de kan utsättas för och det är vår specialistkompetens. Nya vapensystem och verkansmetoder gör att det fortifikatoriska skyddet, både för militära försvarsanläggningar och civil infrastruktur, kontinuerligt behöver utvecklas i takt med en förändrad omvärld. Fortifikationsverket prioriterar därför forskning och utveckling inom det fortifikatoriska området.

Ett av Sveriges största fastighetsbestånd

Fastighetsbeståndet är brett, varierande och ett av Sveriges största. Det rör sig bland annat om kaserner, utbildningslokaler, kontorshus, hamnar, flygfält, bergrum samt vidsträckta övningsområden över hela Sverige. Vår driftorganisation utför tillsyn, skötsel och driftåtgärder över hela beståndet och vi förvaltar också ett stort antal byggnader som är klassade som statliga byggnadsminnen. Fortifikationsverket har ett tätt partnerskap med Försvarsmakten och övriga försvarsmyndigheter samtidigt som vi även bidrar med kompetens och fastigheter till aktörer inom det civila försvaret.

Tillväxt för att möta totalförsvarets behov

De senaste åren har Fortifikationsverkets verksamhet stadigt vuxit. Vi blir allt fler medarbetare som hanterar omfattande förvärv och nybyggnationer samtidigt som vi rustar och lyfter vårt befintliga fastighetsbestånd. Allt för att möta totalförsvarets växande behov. Vi följer noga den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa och stöttar Försvarsmakten och våra andra partner när de anpassar sin verksamhet efter rådande omvärldsläge. Tillsammans stärker vi Sveriges totalförsvarsförmåga i en orolig och allvarlig tid.

Fortifikationsverket och Försvarsmakten