Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

FRA och Fortifikationsverket utvecklar FRA:s anläggning på Lovön

Nu utvecklar vi FRA:s anläggning på Lovön. Flera av byggnaderna är från 1940-talet då FRA flyttade till Lovön och det är hög tid för modernisering och tillgänglighetsanpassning.

Exempel på moderniseringen är uppförande av nya kontorsbyggnader. Området som är skyddsobjekt runt FRA ska utökas och redan nu har området på östra sidan utvidgats. I ett första steg kommer skyltar att sättas upp för att informera om det, och senare kommer staket att sättas upp runt det utvidgade området.

Förändringarna kommer att ske under de närmaste åren och på den här sidan informerar vi löpande om områdets utveckling.

Vid frågor kontakta:

Johanna Holst
Pressekreterare Fortifikationsverket
E-post: johanna.holst@fortifikationsverket.se
Telefon: 010-44 44 262, 076-12 63 782

Fredrik Wallin
Talesperson FRA
E-post: fredrik.wallin@fra.se
Telefon: 08-471 45 48, 08-471 46 00

Information om Trafikverkets utredning om väg 825.

Kontorshus

Utvecklingen innebär bland annat att ett nytt kontorshus byggs på FRA:s område. 
Skiss: Fortifikationsverket

Aktuellt från området – uppdaterat 17 september 2021

Kontorshuset växer upp och arbetet med det utvidgade skyddsobjektet pågår. I området mellan FRA och Rörby gård görs förberedelser för staketdragning. Under hösten kommer det nya staketet att börja byggas längs en del av den nya skyddsområdesgränsen. Exakt hur staketet kommer att gå utreds fortfarande och hänsyn tas till fornminnen och känsliga biotoper. Blå/gula band har satts upp för att markera var de finns. Klart är att det kommer att bli ett dubbelt staket med patrullväg mellan (inte en mur som mot golfbanan).

Under tiden som ombyggnader och renoveringar pågår behövs ersättningsbyggnader för kontorsarbetsplatser. På grund av det etablerar vi ett modulhus mellan FRA och Rörby gård. Huset blir tre våningar högt och ska enligt plan stå klart i oktober 2021. Arbetet sker vardagar mellan 07.00-19.00 enligt tidplanen nedan. Tidplanen kan justeras under arbetets gång.

April: Röjning av träd och sly

April-juni: Markarbeten (schaktning, grävarbeten med mera)

Maj-juni: Montering av modulhus

Juni-augusti: Montering av staket

Augusti-november: En tillfällig, mindre vaktbyggnad upprättas innanför staketet som just nu omgärdar modulhuset

De som bor och rör sig i området kommer att märka ökad byggtrafik. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar under arbetets gång, om det visar sig att sprängningar eller andra störande arbeten kommer att krävas informerar vi om det här på informationssidan. Hänsyn tas till natur och kulturmiljö i så stor utsträckning det är möjligt, bland annat genom att modulhuset placeras i anslutning till skogen och att så lite sly och träd som möjligt tas ned.

Modulhus entréfasad (klicka för större bild)

Ett modulhus placeras mellan FRA och Rörby gård.
Skisser: Fortifikationsverket

Placering modulhus (klicka för större bild)