Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Karlsborgs flygplats - samråd enligt miljöbalken

Inför ansökan om tillstånd för markavvattning genomförs ett samråd enligt miljöbalken. Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet och att göra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs flygplats.

Åtgärderna har bedömts kräva dispens från markavvattningsförbudet och tillstånd enligt 11 kap 13 § miljöbalken. Fortifikationsverket genomför därför ett samråd enligt miljöbalken. En beskrivning av vilka åtgärder som planeras och vilken miljöpåverkan de kan leda till finns sammanfattat i samrådsunderlaget som är länkat nedan.

Vid F7 Insatsbas Karlsborg bedrivs militär flyg- och övningsverksamhet för Försvarsmaktens behov.

Som närboende har du möjlighet att lämna synpunkter på vilken miljöpåverkan den planerade markavvattningen kan leda till och även om du tycker att det finns något annat som särskilt bör tas med i den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas ansökan om tillstånd.

Synpunkter lämnas skriftligen via brev eller e-post senast den 7 maj 2018 till

Ramböll Sverige AB, Att: Anna Thelin,
Box 5343, 402 27 Göteborg
anna.thelin@ramboll.se

Vid e-post ange ”Samråd Karlsborg” i rubriken.

Länkar till underlag

Underlaget kan även beställas från Fortifikationsverket:

Telefon: 010-44 44 000, E-post: fortv@fortifikationsverket.se.

Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna.