Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Revingehed i fokus på biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj är det internationella dagen för biologisk mångfald och vi vill passa på och uppmärksamma vårt övningsfält vid Revingehed i Skåne. Här har drygt 150 skyddsvärda och hotade växt- och djurarter identifierats och det visar sig att militär övningsverksamhet kan hjälpa till att skapa ett rikt växt- och djurliv.

Revingehed är ett av det största och mest komplicerade militära övningsfälten i landet. Det omfattar 4600 hektar skogsmark och öppet vatten. Fortifikationsverket och Försvarsmakten har tagit fram en gemensam en miljöanpassad skötselplan för området. Förutom en mycket detaljerad information om områdets intressanta natur med dess flora och fauna samt den militära verksamheten, finns även beskrivningar av olika kulturhistoriska värden och hur marken använts tidigare.

Vattenfyllda hjulspår blir grodlekplatser

När stridsvagnarna kör över övningsområdet bökas jord och sand upp och de sprider frön. I hjulspåren i våtmarkerna bildas vattenansamlingar som blir lekplatser för bland annat lökgrodor och strandpaddor.

Betande kor

Betande kor på Revingehed. Foto: Fortifikationsverket.

 

På Revingehed bedrivs flera typer av naturvård på området en av dessa är att det finns ca 900 kor som har övningsområdet som betesmark.

100-årig skog och fågelsjö

Den hundraåriga lövskogen är hem till en mängd insektsarter. Skogen lämnas ofta orörd där gamla träd förmultnar på plats som i sin tur blir populära platser för insekter. I miten av området hittar du Krankesjön en unik fågelsjö som lockar allt från sothöns till knölsvanar och doppingar.

Sandig mark för ett rikt djur- och växtliv

Fortifikationsverket arbetar med att skapa sandblottor på Revingehed för att sandlevande arter ska trivas så som hedblomster, luktvädd, rödtoppbin och gul frölöpare.

Under 2018 skapade konstnären Kevin Benham ett konstverk bestående av långa sandblottor intill en av vägarna på övningsområdet. Konstprojektet var ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne med hjälp av föreningen ARNA och Fortifikationsverket.