Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Röjningsarbetet färdigt – Bynäset öppnas

Förra sommaren inleddes riskreducerade åtgärder för oexploderad ammunition (OXA) efter Bynäsets strandkant. Området har tidigare använts som militärt skjutfält och allmänheten har inte haft tillåtelse att vistas där – det har helt enkelt inte varit säkert.

Platsen är samtidigt ett väldigt vackert naturområde och både kommunen och Försvarsmakten samt Fortifikationsverket, som äger marken, har därför sedan verksamheten på Bynäset upphörde haft som ambition att kunna öppna området för allmänheten.

– Att nu de mest attraktiva delarna, strandzonerna, är säkrade och kan bli allmänt tillgängliga är efterlängtat av många och vi är övertygade om att Bynäset kommer att bli ett av kommuninvånarnas allra finaste fritidsområden, säger Krister Frykberg, projektledare på Östersunds kommun.

Bynäset

De större inre delarna av Bynäset har inte röjts och kommer därför även i framtiden att vara belagt med tillträdesförbud. En röjning av de inre delarna hade inneburit ett stort ingrepp på den vackra skogen och gett orealistiska kostnader.

– Vi har under året utfört riskreducerande åtgärder mot OXA efter hela strandlinjen runt Bynäset och arbetet har gått helt enligt plan. Vi har också gjort en ny sträckning av en del av vägen samt satt upp ett vackert trästaket som gör det lätt för allmänheten att förstå vilken del som är säker och vilken del av Bynäset som fortfarande är farlig att beträda. Jag är mycket nöjd med resultatet och vi gläder oss åt att kunna öppna detta vackra område för det rörliga friluftslivet i Östersund, säger Patrik Blomander, specialist OXA på Fortifikationsverket, som har lett röjningsarbetet på Bynäset.

I början på maj beslutade Kommunstyrelsen i Östersund om att köpa det röjda området av Fortifikationsverket och därmed kunna erbjuda medborgarna tillträde till området i form av ett attraktivt fritidsområde. Kommunstyrelsen också fattade beslut om lokala föreskrifter för området, vilket innebär att det på Bynäset inte är tillåtet att gräva, schakta eller gör andra markarbeten utan att först få tillstånd av polisen. Dessutom blir det förbjudet att elda och rida i området.

– Jag hoppas att de regler som ska gälla upplevs som rimliga och att alla inser att de syftar till säkerhet för områdets besökare, säger Krister Fryklund.

Det är Fortifikationsverket som har ansvarat för de riskreducerande åtgärderna och stått för kostnaden. Om allting går som det ska övertar kommunen ansvaret för Bynäset den 1 juni. Officiell invigningen av området planeras någon gång under sommaren. Framtill dess är det fortsatt tillträdesförbud för allmänheten till Bynäset.

Mer information om Bynäset på Östersunds kommuns webbplats