Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Säkra utrymmen för IT-drift

Regeringen vill säkerställa att offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har möjlighet att samverka och förlägga sin IT-drift i säkra gemensamma fysiska utrymmen. Fortifikationsverket och Post- och telestyrelsen ska arbeta med frågan.

Post- och telestyrelsen (PTS) har därför fått i uppdrag att ta fram förslag på en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen för offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Uppdraget ska utföras i samverkan med Fortifikationsverket och vid behov ska synpunkter inhämtas från andra berörda myndigheter.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 februari 2018.

Fortifikationsverket är experter inom området för skydd och säkerhet av byggnader och infrastruktur.  I vårt regeringsuppdrag ingår att bidra till ett robust samhälle. Det gör vi bland annat genom att bidra med expertkunskaper inom fysiskt skydd och teknisk infrastruktur.