Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Sanering av drivmedelsläckage

Under sommaren har saneringsarbete utförts på Norrbottens flygflottilj, F 21. Ett läckage på en drivmedelsledning är orsak till att saneringen har behövts. Förorenad mark har grävts upp och fraktats iväg till deponi för sanering.

Vad har hänt

I maj upptäcktes ett läckage vid parkeringen intill filmsalen på F 21. För att kunna hitta läckan stoppades trycket i drivmedelsledningen och ledningen tömdes på drivmedel. Små hål upptäcktes och marken grävdes ut runt ledningen. Efter det gjordes en provtryckning på övriga delar av drivmedelsledningen och den visade ingen indikation på annat läckage.

Fortsatt utredning

I mitten av juni grävdes tre stora gropar i marken runt läckaget för att bättre kunna undersöka föroreningen. Fortifikationsverket och Generalläkaren undersökte på plats och beslutade om att borra provtagningshål i marken runt läckan.

En första provtagning gjordes i juli och de proverna analyseras nu. En andra provtagning i borrhålen ska utföras vecka 34. Resultatet av analyserna på de proverna kommer i början på september. De analyserna ligger till grund för beslut om fortsatta åtgärder.

Kartläggning

I augusti gjordes en utredning i syfte att kartlägga om liknande anläggningar finns på fler platser. Där sådana anläggningar finns har en sammanställning av protokoll från provtryckningar gjorts. Provtryckningarna har visat att ledningarna är täta.