Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Tillsynsbesök i Älvdalen

Följ med på ett tillsynsbesök på Älvdalens skjutfält som är norra Europas största. FIHM är tillsynsmyndighet för Totalförsvaret och bedriver tillsyn enligt Miljöbalken.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö bedriver tillsyn enligt miljöbalken över Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt. I det övriga samhället har kommunen samma funktion men alla ska i stort sett följa samma regelverk, med utgångspunkt i Miljöbalken. Förklaringen till att det finns en särskild myndighet för Totalförsvaret handlar till stor del om den särskilda hantering som krävs gällande sekretess och skyddsvärd information.

Här är ett citat ur första kapitlet i Miljöbalken:
” Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”

”FIHM hjälper oss att bli bättre”

Ok, hur ser vi då till att bidra till dessa högt ställda ambitioner?
Jo, bland annat genom att samarbeta med FIHM.

– FIHM är förutom granskare av lagefterlevnad även till för att kunna rådgöra med.
Vi ser det inte som att de är här för att sätta käppar i hjulen, utan att de hjälper oss att bli bättre, kommenterar Tommy, regional miljöhandläggare i region Mitt och fortsätter:

Man i reflexkläder framför en stor sten.

Tommy är mest nyfiken på är frågorna kring dag- och spillvatten, ventilation, avloppsreningsverket och radon.

 

– Att få kontroll på vad vi släpper ut från våra fastigheter med dag- och spillvatten är några av de högst prioriterade miljöfrågorna enligt mig. Här finns många gånger förorenande ämnen så som tungmetaller, oljerester, PFAS och övergödande ämnen som har en negativ effekt på vår miljö.

– Men den allra viktigaste miljöaspekten som Fortifikationsverket har är energianvändningen, men den berörs inte vid tillsyn och ligger inte på miljöhandläggarna. Där kan vi sänka vårt miljöavtryck väsentligt om vi energieffektiviserar vårt bestånd, säger Tommy som även har arbetat som energiansvarig på region Mitt.

Representanter från hela verksamheten deltar

Tre personer i en skog.

Anna Daneberga på FIHM, Fortifikationsverkets driftchef Ari och vår miljöhandläggare Tommy.

 

Under tillsynens första dag fokuseras inspektionen på boenden, gym- och motionslokaler, förråd och drivmedel. Vi hinner även med att inspektera avloppsreningsverket. Här deltar förutom miljöskyddsinspektör Anna Daneberga även medarbetare som har hand om hotellet på förläggningen. Fortifikationsverkets regionala miljöhandläggare Tommy och driftchefen Ari finns förstås på plats tillsammans med sin personal. Medarbetare från försörjningsavdelningen på P 4 deltar och platschefen på Trängslet, Jerry Tauberman. Dagen inleds med en presentation av skjutfältschefen Owe Jansson som berättar om verksamheten.

Kvinna står vid en tank med miljöfarligt ämne.

Vid drivmedelsstationen inspekterades framförallt allt att förvaringen sker på ett säkert sätt. Vad skulle hända här om ett spill råkar hamna på golvet? På bilden ser du en tunna med glykol.

Flera människor står inomhus med block i händerna.

Mycket av tillsynen enligt miljöbalken handlar om att säkerställa att verksamheten har en fungerande egenkontroll, det vill säga goda rutiner som håller i vått och torrt.

Stor yta med en container längst ner i bilden. En död fisk syns på en varningsskylt.

Längst ner på denna gigantiska plan står en container med en väldigt tydlig varningsskylt. Där inne kontrollerades hur miljöfarligt avfall hanteras. Många av frågorna handlar om märkning och om hur logistiska flöden fungerar och dokumenteras.

 

Vad händer i avloppsreningsverket?

I avloppsreningsverket hanteras det vi spolar ner i toaletten förenklat i tre steg:

  1. Rensgaller, som tar bort större fasta partiklar i avloppsvattnet.
  2. Via pumpgrop och fördelningslåda (där järnklorid tillsätts) går det till fällningsbassängerna för flockning och slutsedimentering.
  3. Utgående renat spillvatten passerar flödesmätare innan utlopp där löpande provtagning genomförs.
Kvinna tittar ner i vatten med bajs

Inspektören kikar ner i fällningsbassänger som är till för flockning och slutsedimentering. Fällning av slam sker där med hjälp av inblandning av järnklorid. Flockning innebär förenklat att man får fasta partiklar att klumpa ihop sig och flyta upp på ytan så att det kan avlägsnas från vattnet med skrapa.

Torkat bajs på en plattform av sten.

Avloppsslammet rinner, efter att ha passerat en slamförtjockare, ut med självtryck till en slamtorkningsbädd utomhus, se bilden. Det torkade avloppsslammet nyttjas sedan som gödsel till gräsmattor inom området. En återvinning som heter duga.

Lärdomar idag

Ett tillsynsbesök kan generera i avvikelser och noteringar. En avvikelse innebär att FIHM anser att vi har brister i lagefterlevnad och en notering innebär att de ser något som verksamheten bör fundera på och återkoppla kring.

Tommy, hur skulle du sammanfatta resultatet av besöket idag?

– Det är alltid nyttigt med nya ögon på hur vi sköter förvaltning och drift samt hur vi sköter oss när det gäller lagefterlevnad. I stort sett gick det väldigt bra men bland annat ska vi kika på ventilationen i ett antal mindre byggnader.

– Några mindre avvikelser är nästan alltid att vänta, vi lär oss av dem och blir succesivt bättre.

Två militärer framför en sten.

Owe Jansson, skjutfältschef och Jerry Tauberman, platschef, kan mycket väl ha Sveriges vackraste arbetsplats.