Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Uppdrag till GD urban Karlström

Urban Karlström har fått i uppdrag att se över regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur de är organiserade.

Civilminister Ardalan Shekarabi:

¬Vi ska se till att de myndigheter som ger oss viktiga beslutsunderlag i form av analyser och utvärderingar inte styrs och organiseras på ett sätt som ökar riskerna för att det skapas begränsande stuprörstänkande i politiken och förvaltningen.

Det handlar om de sektorsanknutna analysmyndigheterna Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Myndigheten för kulturanalys, Tillväxtanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samt Trafikanalys.

Behovet av organisationsförändringar, sammanslagningar eller samlokaliseringar av myndigheter eller andra samarbeten ska övervägas. Detta för att säkerställa att regeringen har tillgång till analys- och utvärderingsresurser som är effektiva och fyller regeringens behov både när det gäller utvärdering av politiska reformer och mål för enskilda politikområden.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2018.