Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala utvecklings- och hållbarhetsmål. Målen ska leda till en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling och sträcker sig till år 2030. De kallas därför Agenda 2030.

Enligt regleringsbrevet ska vi inom Fortifikationsverket bidra till genomförande Agenda 2030 med dess mål och delmål med utgångspunkt i vår kärnuppgift och integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i vår verksamhet, det vill säga den ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Under 2016 genomfördes en nulägesanalys av Fortifikationsverkets hållbarhetsarbete. Arbetet resulterade i en identifiering av de FN-mål och delmål som är relevanta för Fortifikationsverkets verksamhet samt förslag på övergripande åtgärder för att utveckla hållbarhetsarbetet. Utredningen visade att merparten av målen i Agenda 2030 är relevanta för Fortifikationsverkets verksamhet men att målen som berör fattigdom (mål 1), hunger (mål 2) och utbildning (mål 4) inte berör verksamheten i en större omfattning.

För att få till ett övergripande och strukturerat hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 kommer Fortifikationsverket göra en intressentanalys för att kartlägga vilka intressenter som bör involveras i arbetet för en hållbar utveckling och vilka krav och förväntningar de har på Fortifikationsverkets hållbarhetsarbete. En uppförandekod som beskriver hur Fortifikationsverket ska bedriva verksamheten på ett etiskt och socialt riktigt sätt kommer att utarbetas och sociala krav kommer att införas på Fortifikationsverkets leverantörer. Detta arbete kommer att ligga till grund för upprättande av framtida övergripande hållbarhetsmål. Fortifikationsverket har dessutom ett antal miljömål inom energi, klimatpåverkan, byggnation, naturvärden och hantering av föroreningar.