Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Röjning av oexploderad ammunition (OXA)

På gamla övnings- och skjutfält finns ammunition som härstammar från Försvarsmaktens verksamhet kvar i marken. När skjutvapen används förekommer det att viss ammunition inte exploderar som den borde gjort. Denna oexploderade ammunition (OXA) kan finnas kvar på området i många år och fortfarande vara farlig.

OXA kan se ut på många olika sätt, både vad gäller storlek, form och kvalitet. OXA är explosivt åldersbeständigt och oavsett om ammunitionen är ny, blank och ren eller gammal, rostig och smutsig ska OXA alltid betraktas som farligt. Sprängämnen och tändladdningar kan fortfarande vara intakta och känsliga. Därför kan allt som ser ut som en granat, missil, projektil eller ammunition vara en fara för liv, hälsa och egendom.

Fortifikationsverket arbetar löpande med att röja OXA på sina marker.

Aktuell röjning 2023 – Gävle

Efter den tidigare kartläggningen som genomfördes under 2019, påbörjas nu nästa fas på del av Kungsbäck f.d. övnings- och skjutfält. Ytterligare riskreducerande åtgärder kommer att genomföras, främst genom ytsökning där ammunition till ett förutbestämt djup avlägsnas. Förberedelser har pågått under våren, bland annat har gallring genomförts med efterföljande skotning av ris, även viss slyröjning pågår inom området. Förberedelserna görs främst för att underlätta själva arbetet med att lokalisera ammunitionen.

Arbetet utförs av Fortifikationsverket i samarbete med entreprenören Envytech som är experter på hantering av ammunition. Projektet beräknas pågå till oktober 2023 och under tiden kan delar av arbetsområdet vara avspärrat. Det är olämpligt att vistas i arbetsområdet och viktigt att respektera avspärrningarna. Vid flertalet infartsvägar och stigar till arbetsområdet sitter gula informationsskyltar uppsatta.