Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Styrning

Fortifikationsverket lyder under Finansdepartementet. Regeringen utnämner myndighetens styrelse och beslutar om anställning av generaldirektör. Styrelsen ansvarar för verksamheten inför regeringen.

Styrdokument

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda uppdrag.

Uppföljning

Resurserna inom den offentliga sektorn ska utnyttjas på bästa sätt och användas där de bäst behövs. Därför krävs att myndigheternas verksamhet och resultat följs upp och utvärderas. Varje år lämnar Fortifikationsverket en årsredovisning till regeringen med information om bland annat kostnader, intäkter och resultat. Utifrån årsredovisningen kan regeringen följa upp och utvärdera verksamheten.

Årsredovisningarna ligger också, tillsammans med de budgetunderlag som myndigheterna lämnar, till grund för arbetet med nästa års statsbudget och regleringsbrev.

Myndighetsdialog

Företrädare för regeringen och Regeringskansliet träffar varje år myndighetens ledning i en så kallad myndighetsdialog där parterna diskuterar myndighetens resultat och fortsatta inriktning. Regeringen har ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. För att ge goda förutsättningar att på bästa sätt utforma verksamheterna inriktas styrningen på att vara strategisk och långsiktig.

Fortifikationsverkets regleringsbrev för 2023

Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

Förtydligande av ändringar i förordningen:

Förordning
om ändring i förordningen (2007:758) med
instruktion för Fortifikationsverket