Fortifikationsverkets logotyp och symbol
  • Talande webb
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen
Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer

Policy

Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter registreras och behandlas för hantering av prenumeration. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR-enheten och behandlas i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Hantering av personuppgifter

Fortifikationsverket värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Nu behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, det gäller e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera dina prenumerationer.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke från dig. Dina uppgifter kommer att sparas i två år.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med HR-enheten inom organisationen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Fortifikationsverket, 202100-4607, 631 89 Eskilstuna, 010-44 44 000, fortv@fortifikationsverket.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på fortv@fortifikationsverket.se. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi inte rätt att radera.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@fortifikationsverket.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.