Gå till innehåll

Avyttring av fastigheter

I och med tillväxten i försvaret blir det mer och mer sällsynt att vi avyttrar fastigheter annat än vid rena bytesaffärer.

När avyttring väl sker följer vi bestämmelserna i förordningen om överlåtelse av statens fasta egendom (SFS 1996:1190), den så kallade Försäljningsförordningen. Den innebär att vi i första hand prövar om fastigheten ska föras över till en annan myndighet, i andra hand om den aktuella kommunen har behov av den för samhällsbyggnadsändamål och först därefter, i tredje hand, kan vi lägga ut fastigheten till försäljning på den öppna marknaden.

Om och när vi säljer på öppna marknaden lämnas objektet ut för anbudsgivning och säljs till högstbjudande. Våra framtida försäljningar kommer att göras via mäklare.

Arbetet med avyttring kan också innebära rivning eller plombering av en anläggning.

Tidigare erbjöd vi en möjlighet att registrera sig för att få bevakning på de fastigheter som vi la ut till försäljning. Då vi framöver kommer att genomföra väldigt få försäljningar så har vi avslutat den tjänsten.

Försäljningsförordningen

Fortifikationsverkets försäljningar ska följa bestämmelserna i förordningen om överlåtelse av statens fasta egendom (SFS 1996:1190), den så kallade Försäljningsförordningen.

Försäljningsförordningen Länk till annan webbplats.

Fortifikationsverket hör alltid efter med andra myndigheter om de kan tänkas behöva egendomen med hänsyn till läget eller beskaffenhet. I andra hand tillfrågas aktuell kommun om de har behov av att förvärva fastigheten för samhällsbyggnadsändamål. Först därefter kan vi erbjuda fastigheten till försäljning på den öppna marknaden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023