Gå till innehåll

Kulturmiljö

Fortifikationsverket förvaltar ett levande kulturarv. I vårt bestånd finns byggnader uppförda för militärt ändamål ända från 1600-talet fram till idag som är klassade som kulturmiljöer, cirka 300 är klassade som statliga byggnadsminnen. De allra flesta av dessa byggnader används fortsatt i Försvarsmaktens verksamhet. Våra kulturmiljöer omfattar även herrgårdar, fyrar, torp, fornlämningar och konst.