Gå till innehåll

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Fortifikationsverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur fortifikationsverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.}

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från fortifikationsverket.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på det sätt som passar dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll, kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Ett antal dokument på sidan är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Organisationskartan innehåller text i bild.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av fortifikationsverket.se.

Senaste bedömningen gjordes den 21 november 2023.

Webbplatsen publicerades den 22 november 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 november 2023.