Gå till innehåll

Konst

Fortifikationsverket har sedan mitten av 1960-talet samarbetat med Statens konstråd och tagit fram byggnadsanknuten konst vid ny-, om- och tillbyggnader. Vi äger cirka 130 konstverk över hela landet och fler tillkommer i takt med vår tillväxt.

Byggnadsanknuten konst innebär att konsten är skapad för en specifik byggnad eller ett specifikt område. Vår arkitekturpolicy säger att försvarets roll och betydelse i samhället bör återspeglas både i våra byggnaders utformning men även i konstnärlig gestaltning.

Konsten har som syfte att dels bidra till en stimulerande arbetsmiljö men även en känsla av tillhörighet och stolthet. Här presenterar vi några konstverk som tillkommit under de senaste åren.