Gå till innehåll

Fortifikationsverkets energimål – solceller och nollenergihus

Porträttbild.

Morgan Petterson, miljöstrateg på Fortifikationsverket.

50 procent förnyelsebar elenergiproduktion år 2030. Det är ett av delmålen i Fortifikationsverkets energimål. Inom tre områden arbetar hela organisationen nu hårt: Effektivare energianvändning, hållbart byggande och ökad andel förnyelsebar elenergiproduktion.

Morgan Pettersson är miljöstrateg på Fortifikationsverkets huvudkontor i Eskilstuna och arbetar övergripande med verksamhetens miljö- och hållbarhetsfrågor.

Min roll handlar mycket om att föreslå prioriteringar och inriktningar till ledningen. Jag ansvarar för FORTV:s miljöledningssystem och samordnar även vårt interna miljönätverk. Miljönätverket är viktigt för det systematiska miljöarbetet och inte minst stöttar vi varandra i de utmaningar som vi möter varje dag inom miljöområdet, berättar han.

Energioptimering på g

En del av arbetet är att energioptimera det befintliga beståndet av fastigheter. Målet är att ha 10 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2020. Man genomför även utbildningar i energieffektivisering för öka kompetens på området inom myndigheten.

Mycket av beståndet börjar få några år på nacken och här finns en del att förbättra. Vi tar fram nya handlingsplaner med insatser och åtgärder för respektive region i Sverige, säger Morgan.

Satsar på solceller

Fortifikationsverket siktar högt när det gäller att expandera användningen av förnyelsebar energi. Det handlar till stor del om att planera installationer av solceller i fastighetsbeståndet.

Just nu pratar vi om att införa solceller på hela 16 platser, sen får vi se hur mycket det blir i slutändan. Den lokala samverkan med kunden är förstås viktig och på vissa ställen kan Försvarsmaktens verksamhet störas av den tekniken. Men vi hoppas självklart på så många ställen som möjligt, säger Morgan.

Vidare berättar Morgan att det finns en komplexitet i att myndighetens energiförbrukning ska minska samtidigt som myndigheten just nu är i en stor tillväxtfas.

Bygger hållbart

Vi har som mål vid nybyggnation att bygga 30 procent mer energieffektiva byggnader än vad Boverkets byggregler säger. Vi lär oss hela tiden om hur man kan bygga så energisnåla fastigheter som möjligt och den kunskapen vill vi fortsätta att bredda.

Som en naturlig del av att bygga hållbart och få mer erfarenhet av att bygga ändamålsenligt för både kund och miljö, har Fortifikationsverket även planer på att bygga ett så kallat nollenergihus före år 2030.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2023