Gå till innehåll

Klart för nästa steg i utvecklingen på Gotland

Nu startar arbetet med en ny etapp av infrastruktur för Gotlands regemente. Regeringen har fattat beslut om ytterligare investeringar om högst 1,6 miljarder kronor på regementsområdet i anslutning till Tofta skjutfält söder om Visby.

Illustration över husfasad.

Skiss på hur en kasern för värnpliktiga på Gotlands regemente kan komma att se ut. Bild: Fortifikationsverket.

Ett antal nybyggnationer ska genomföras för att möta Försvarsmaktens tillväxtbehov på Gotland och med det stärka Sveriges försvarsförmåga. Det rör sig om bland annat en kasern för värnpliktiga, en militärrestaurang, logistikhus, försvarshälsa och en grovspolsanläggning. Projektering och upphandlingar kommer att ske löpande.

– Det är glädjande att vi nu fått klartecken att fortsätta utvecklingen av området. Nu väntar en tid med omsorgsfull planering för en effektiv etablering som skapar rätt förutsättningar för Försvarsmaktens viktiga verksamhet på Gotland, säger Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör på Fortifikationsverket.

Färdig första etapp

Fortifikationsverket har genomfört omfattande förberedelser och nybyggnationer på Tofta skjutfält sedan försvarsbeslutet 2015. Den första etappen är i stort sett slutförd och omfattas av ett 15-tal byggnader om 30 000 kvm varm- och kallyta samt 130 000 kvm hårdgjord yta. Exempel på redan färdigställda byggnader är motionshall, multifunktionshus, verkstäder, garage, skärmtak och finspolhall. Hållbarhet är en viktig del i projekten och på området finns bland annat solceller, bergvärme och system som omhändertar regnvatten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2023