Gå till innehåll

Fortifikationsverket förbereder för PFAS-rening på Karlsborgs flygplats

Militärflygplan på väg att landa, några meter kvar till rullbanan.

Karlsborgs flygplats. Foto: Fortifikationsverket.

Utflödet av vatten från Karlsborgs flygplats till Kärnebäcken ska renas från PFAS och Fortifikationsverket har fått i uppdrag av Försvarsmakten att projektera, upphandla och drifta en lämplig anläggning.

Fortifikationsverket äger och förvaltar Karlsborgs flygplats som är en strategiskt viktig plats för Försvarsmaktens verksamhet. På flygplatsen har Försvarsmakten historiskt använt brandsläckningsskum innehållande PFAS och det gör att ämnet finns på vissa ställen i marken.

Försvarsmakten och Fortifikationsverket har under många år undersökt, analyserat och kartlagt platsen för att utreda hur rening på bästa sätt ska kunna genomföras. Försvarsmakten bedömer nu att lämplig teknik för rening av vatten finns och Fortifikationsverkets uppdrag blir att realisera planerna.

Betydande steg framåt

Det har tagit lång tid att utreda och förstå läget i Karlsborg och att hitta tekniska lösningar som skulle kunna fungera för rening med de stora vattenmängder det handlar om. Därför är vi idag glada att kunna göra bedömningen att det finns tekniker som skulle kunna fungera och att reningsprocessen kan starta, säger Josefine Agerberg, projektsamordnare på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Det är ett betydande steg framåt i arbetet med PFAS-situationen på Karlsborgs flygplats. Med rätt teknik på plats ser vi stora möjligheter till positiva och snabba resultat, säger Fortifikationsverkets regionchef Daniel Lindh.

Planeringen pågår för fullt och målsättningen är att ha reningen på plats inom ett år.

Om PFAS

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som alla består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot fluoratomer. Det är en stor och komplex grupp på mer än 4700 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2023