Gå till innehåll

Fortifikationsverket förvärvar fastighet i Eskilstuna

Husfasad i tegel.

Tullgatan 8 i Eskilstuna. Foto: Stenvalvet.

Säkerhetsläget i omvärlden är allvarligt och arbete pågår med att stärka det svenska totalförsvaret. Fortifikationsverket är en försvarsmyndighet med säte i Eskilstuna och för att möta tillväxt, nya behov och ökade säkerhetskrav förvärvas nu en ny fastighet för huvudkontoret. Förvärvet kräver ett regeringsbeslut.

– Vår kompetens efterfrågas av allt fler aktörer inom totalförsvaret. För att möta tillväxten och ökade säkerhetskrav tar vi nu ett viktigt steg mot ett nytt huvudkontor i Eskilstuna. Med rådande omvärldsläge är det fullt naturligt att vi äger de fastigheter vi själva nyttjar, säger generaldirektör Maria Bredberg Pettersson. Efter regeringsbeslut har vi möjlighet att erbjuda en attraktiv arbetsplats med robusta och säkra kontorsytor som samtidigt ger förutsättningar för effektiva arbetssätt.

Fortifikationsverket förvärvar fastigheterna Vapnet 1 och Vapnet 2 av Stenvalvet. Fastigheterna ligger tvärs över vägen från nuvarande kontor som hyrs av Stenvalvet. Köpeskillingen är 265 miljoner kronor och säkerhetshöjande åtgärder, anpassningar och tillbyggnad krävs innan Fortifikationsverket kan flytta in. Planen är att byggnaden och området ska anpassas efter Fortifikationsverkets tillväxtbehov med ökade krav på säkerhet, rådighet och robusthet.

Vid ett regeringsbeslut senast till halvårsskiftet 2023 beräknas flytt till det nya huvudkontoret kunna vara genomförd 31 mars 2026.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2023