Gå till innehåll

Nya förråd på Göteborgs garnison

Fasad i rött trä med vita fönster.

Foto: Mathilda Arthursson/Försvarsmakten.

Fortifikationsverket äger, förvaltar och utvecklar Sveriges försvarsfastigheter. Det kan innebära att vi bygger ett hus inne i ett annat hus för att bevara ett stycke svensk industrihistoria och byggnadens själ.

På Göteborgs garnison har ett arbete med att skapa nya förvaringsutrymmen slutförts. Nu finns ett välbehövligt varmförråd på cirka 190 m2 och ett kallförråd på cirka 160 m2. Det här har varit ett intressant projekt där vi har byggt ett hus inuti ett annat hus som kallas för strålkastarförrådet. På det här sättet bevarar vi ett stycke svensk industrihistoria och byggnadens själ.

I den antikvariska dokumentationen står det att husets äldsta del från 1887 utgjorde stommen till bröderna Sandbergs tappstation för fotogen: ”Petroleumindustrins uppkomst och tidiga utveckling är förhållandevis lite dokumenterad men denna specialiserade importhamn bör ha varit den äldsta i sitt slag i Sverige.”

Projektet att skapa förråden har till exempel handlat om att schakta bort 350 ton massor för att göra plats åt en helt ny och solid grund och detta utan att skada huset.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2023