Gå till innehåll

Trivsamma miljöer för bin och sandödlor i Skillingaryd

tre personer står på en åker.

Från vänster Fortifikationsverkets medarbetare Jörgen och Daniel. Längst till höger: Länsstyrelsens Oskar Lövbom.

Tillsammans med Länsstyrelsen arbetar Fortifikationsverket med att skapa gynnsamma miljöer för några av de mest hotade arterna av bin och för sandödlan. Bredvid skjutfältet i Skillingaryd anläggs sommarängar och sandiga ytor skrapas fram för att gynna dessa små varelser som har så stor vikt för den biologiska mångfalden.

Människans påverkan på miljön har inneburit att många vilda bin är hotade. Här försöker vi nu istället skapa de miljöer som gör att bin trivs och förökar sig. Parallellt har vi också arbetat med sandödlans livsmiljö genom att frilägga sandytor ute på övningsfältet, kommenterar Anders Kumlin, regionchef för region sydöst.

Tillsammans med Oskar Lövbom från Länsstyrelsen i Jönköping har Fortifikationsverkets drifttekniker arbetat med att luckra upp jord så att Länsstyrelsen kan så blomsterfrön på en yta bredvid skjutfältet. Här finns speciella typer av bin som till exempel guldsandbi och monkesolbi som behöver specifika blommor, men precis som sandödlan också just sandiga ytor i sin livsmiljö. Alla arterna är hotade och med dessa åtgärder ökar möjligheterna för deras överlevnad. Om cirka tre år är tanken att det kommer vara en prunkande blomsteräng här som dessutom kan må bra av att Försvarsmakten är i området och övar:

Hjulspår och uppskrapade ytor på skjutfältet och i närområdet blottlägger jorden. Det gör det lättare för fröna att gro och för marklevande bin att hitta en boplats, kommenterar Oskar Lövbom.

Varför behöver vi bin och biologisk mångfald?

Ett bi hämtar sin mat från en blomma. Blommans nektar innehåller socker och ger den energi som biet behöver och blommans pollen innehåller det protein som både små larver och vuxna bin behöver. Du kanske har sett gulaktiga klumpar på biets ben? Det är ett sätt att transportera hem pollen till boet. När biet äter eller samlar på sig mat pollineras blomman. Det innebär en slags befruktning som medför att utvecklingen av frön och frukter på den aktuella växten kan påbörjas. Dessa frön och frukter utgör en stor del av den mat som vi människor och andra djur äter.

Sandödlans överlevnad som art bidrar också till den biologiska mångfalden. Den mångfalden är, enligt Naturvårdsverket, en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem, där växtpollinering är en mycket viktig ingrediens, skyddar mot katastrofer, ger friska hav och bidrar till stabilt klimat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2023