Gå till innehåll

Gemensamma krafter mot PFAS

Vattenstråle faller ner i strort tråg.

Foto: Testverksamhet. David Lagerlöf för RISE

Ett 50-tal forskare, representanter från försvarsmyndigheter och experter på PFAS från sju olika länder har samlats i Borås. Syftet var erfarenhetsutbyte och diskussioner om vägar framåt för hantering av PFAS. Konferensen ”1st Nordic-Baltic PFAS Conference 2022” arrangerades av NBDE (Nordic-Baltic Defence Estates) där Fortifikationsverket ingår.

Globalt samhällsproblem

PFAS är ett globalt problem och samhället står inför en stor utmaning med föroreningar i jord och vatten. PFAS-föroreningar förekommer till exempel vid kommunala brandövningsplatser, flygplatser och flygflottiljer där man historiskt övat brandsläckning eller släckt aktiva bränder med brandskum innehållande PFAS. Behovet av att kunna hantera föroreningar samt utveckla av nya, funktionella och hållbara brandsläckningsmedel utan PFAS är stort.

Konferensen hanterade både nya metoder för efterbehandling av mark och vatten samt alternativa släckmetoder för framtiden.

– Vi ser en stor variation av förutsättningar på våra marker. Varje plats är unik och vi behöver tillgång till en palett med olika metoder för att tillsammans med Försvarsmakten kunna hantera situationen på ett långsiktigt och hållbart sätt, säger Fortifikationsverkets miljöstrateg Morgan Pettersson och betonar vikten av samverkan
– Konferensen gav oss och andra samhällsaktörer del av den senaste forskningen och möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtida samarbeten. PFAS-situationen är komplicerad och kräver gemensamma krafttag.

Forskningsprojekt

Försvarssektorn i Sverige driver sedan flera år forskningsprojektet Testbed PFAS tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) och det var på deras forskningsanläggning i Borås som konferensen genomfördes. Deltagarna visades bland annat runt bland testbäddarna där olika aktörer erbjuds att testa lösningar och produkter i professionell laboratoriemiljö.

– Det är nödvändigt att samlas och utbyta erfarenheter mellan olika länder. Trots att gränsvärden för PFAS i mark och vatten skiljer sig åt mellan våra länder så är problematiken lika och man behöver testa kostnadseffektiva och hållbara lösningar, samt sprida resultat från dessa, säger Tove Mallin forskare och enhetschef på RISE.

Fortsatt samarbete

Konferensen var den första om PFAS inom ramen för NBDE och kommer att följas upp med flera tillfällen och erfarenhetsutbyten längre fram.

– Konferensen har gett oss mycket ny kunskap och samtidigt gett oss möjlighet att bygga ett internationellt nätverk med några av de ledande experterna inom området. Vi kommer att använda kunskapen och nätverket i vårt framtida arbete med PFAS-kontamination, vilket förväntas ta årtionden och kosta samhället enorma resurser, säger Philip de Lasson, geolog och specialkonsult på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som är Fortifikationsverkets danska motsvarighet.

Läs mer om konferensen i pressmeddelande från RISE. Länk till annan webbplats.

Mer information om PFAS

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som alla består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot fluoratomer. Det är en stor och komplex grupp av ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället.

PFAS används i dag i ett stort antal produkter runt om i världen, exempelvis allväderskläder, matvaruförpackningar, smink, bilvax, skidvalla och impregneringsprodukter. PFAS finns också i släckmedel vid civila och militära flygplatser, inom kommunal räddningstjänst och i fasta släckanläggningar i industrin. PFAS bryts i princip inte ned i naturen och kan påverka människor och djurs hälsa negativt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2023