Gå till innehåll

Nytt spadtag för Försvarsmaktens tillväxt på Gotland

Fem personer står vända mot kameran med varsin spade i marken, redo att ta ett första spadtag.

Kompanichef Anna Bredin; Christer B Andersson, chef för Fortifikationsverkets planeringsenhet; regementschef Magnus Frykvall; Henrik Carlén, projektchef Skanska och Kjell Ramström, projektchef Peab. Foto: Jonathan Öhrman, Försvarsmakten

På Tofta växer ett nytt regementsområde fram för Gotlands regemente P 18. Etapp 1 är avslutad och i veckan togs första spadtaget för nästa etapp. Nu är det dags för fler viktiga funktioner som till exempel logistikhus, militärrestaurang, grovspolanläggning och försvarshälsovård.

Först ut är en kasern för värnpliktiga som också blir den första i landet att byggas enligt Fortifikationsverkets nya koncept för typbyggnader som ska underlätta tids- och kostnadseffektiva etableringar.

– Vägen från beslut fram till det här första spadtaget har varit ovanligt kort och det beror på ett mycket bra samarbete med Fortifikationsverket, högkvarterets lokalplaneringsenhet, entreprenörer och Region Gotland, säger regementschef Magnus Frykvall som understryker betydelsen av den fortsatta utbyggnaden på Tofta.

– För att vi ska kunna fortsätta att höja försvarsförmågan, och därmed förbättra säkerheten både på Gotland och för resten av Sverige, är det avgörande att vi får en infrastruktur som är anpassad till uppgiften.

Mycket klart, mycket kvar att göra

Fortifikationsverket har genomfört omfattande förberedelser och nybyggnationer på Tofta skjutfält sedan försvarsbeslut 2015 och vi kommer att i tätt samarbete med Försvarsmakten fortsätta att utveckla platsen i många år framöver. Exempel på redan färdigställda byggnader är motionshall, multifunktionshus, verkstäder, garage, skärmtak och finspolhall.

Etapp 2 är ytterligare ett viktigt steg i vårt uppdrag att stötta Försvarsmaktens tillväxt på Gotland, säger Christer B Andersson, chef för Fortifikationsverkets planeringsenhet.

Utomhus står två män som håller upp och visar en illustrationsskiss över en byggnad.

Foto: Jonathan Öhrman, Försvarsmakten

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2023