Gå till innehåll

Försvarsmaktens första byggnader snart på plats i Kristinehamn

Tre män står i ett snöigt landskap med snötäckta granar bakom sig. De står vända mot kameran och tillsammans håller de upp en illustration som visar nya byggnader.

Jan-Olov Hedqvist, chef region Mitt, Fortifikationsverket, Lars O Jonsson, regementschef A 9, Martin Willén, kommundirektör Kristinehamns kommun.

På en pressträff i ett snöigt Kristinehamn informerade vi tillsammans med Försvarsmakten och Kristinehamns kommun, om återetableringen av Bergslagens artilleriregemente A 9. Under våren etablerar vi temporära kontorsmoduler åt Försvarsmakten som ett steg inför det nya regementsområdet som ska växa upp på Harberget strax öster om Kristinehamn.

Det här är en viktig milstolpe, nu börjar vi bygga fast oss i Kristinehamn. Genom att vara på plats i nära anslutning till Harberget skapar vi bättre förutsättningar för etableringsarbetet av det permanenta regementsområdet, säger Lars O Jonsson, regementschef A 9.

Totalt kommer modulerna inrymma drygt 100 kontorsplatser. Till de temporära kontorsmodulerna kommer även Hemvärnets Örebro-Värmlandsgruppen, ÖVG, flytta. De flyttar merparten av sin Örebrobaserade verksamhet till Kristinehamn.

Modulerna byggs i två etapper, etapp 1 startar våren 2023 och etapp 2 hösten 2024. Målsättningen är att etableringen är helt klar i början av 2025. Parallellt arbetar Fortifikationsverket och Försvarsmakten gemensamt med inplaceringsstudier och andra utredningar som krävs för det nya regementsområdet på Harberget.

Illustration över moduler i form av en vinkelbyggnad i tre plan samt en mindre byggnad i två plan. 

Färdig etablering kommer att bestå av moduler i form av en vinkelbyggnad i tre plan samt en mindre byggnad i två plan. Modulerna ger drygt 4 000 kvm för Försvarsmaktens verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2023