Gå till innehåll

Ny placering för Västernorrlands regemente i Sollefteå utreds

Bil kör på landsväg.

Foto: Erik Löfgren/Försvarsmakten.

Förutsättningarna för tidigare beslutat område, söder om riksväg 90 i Sollefteå, är sämre än vad som tidigare har känts till. Därför utreds nu ett nytt alternativ för det nya regementsområdet på Fortifikationsverkets mark öster om Vemyra i Sollefteå.

Fortifikationsverket och Försvarsmakten har genomfört fördjupade inplaceringsstudier för etableringen av det nya regementet söder om riksväg 90 i Sollefteå. I takt med utredningsarbetet har det blivit allt tydligare att det finns utmaningar med en effektiv etablering på den aktuella platsen, bland annat när det gäller de geotekniska förutsättningarna.

På grund av det har en alternativ etableringsplats identifierats: ett område öster om Vemyra som nu översiktligt har utretts i en preliminär inplaceringsstudie. Vid en jämförelse mellan alternativen är bedömningen att Vemyra kan vara bättre utifrån både ett verksamhets- och fastighetsperspektiv. Till exempel är geotekniken och trafikanslutningen till riksväg 90 bättre och dessutom finns färre naturvärden här jämfört med ursprungsalternativet.

Vår samlade bedömning, utifrån fakta som är kända idag, är att Vemyra är en tänkbar lokalisering och därför är ambitionen att fortsätta att utreda det här alternativet, säger Krister Silemo vid Fortifikationsverket.

Även Försvarsmakten är positiva till det så kallade ”Vemyraalternativet”.

För oss skulle det innebära att vi får ännu närmare till våra stora övnings- och skjutfält vilket givetvis är positivt för vår verksamhet, säger I 21:s regementschef överste Jonas Karlsson.

Fortifikationsverket äger redan en stor del av marken runt Vemyra. Det finns dock ett antal bostäder samt ett SIS-hem längs Tjärnmyravägen som, om planerna blir verklighet, på olika sätt kan påverkas. Ett informationsmöte med de närboende hölls under måndagskvällen.

Försvarsmaktens verksamhet är viktig för Sollefteå. Vi har lovat att vi ska göra allt vi kan för att Försvarsmaktens återetablering ska ske så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Det löftet står kvar. Vi kommer att stötta Försvarsmakten och Fortifikationsverket att välja det alternativ som blir bäst och som stärker möjligheterna för tillväxt i Sollefteå, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

Tillsvidare bedriver Västernorrlands regemente I 21 sin verksamhet i lokaler som Fortifikationsverket hyrt in och anpassat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023