Gå till innehåll

”Vi ska förhindra sprängningar”

Logostype i brons.

För att förhindra att kriminella kommer åt sprängmedel deltar Fortifikationsverket som expertmyndighet inom fysisk säkerhet i Nationellt forum för sprängämnessäkerhet.

Antalet illegala sprängningar ökar tyvärr hela tiden och därför är det positivt att vi kan bidra med vår expertkunskap om hur man skyddar sig mot inbrott. Vi har ju stor erfarenhet av att skydda Försvarsmaktens ammunition. Det säger Carl Elfving, uppdragsledare inom Avdelningen för utveckling och verksamhetsstöd, som är en av Fortifikationsverkets representanter i forumet.

Varför är det så mycket sprängämnen i omlopp?

Det finns en hög efterfrågan. Och när efterfrågan är hög riskerar tillgången tyvärr att bli därefter, fortsätter vår specialist.

Den stora tillgången beror på stölder och illegal import, men även på att kriminella tillverkar egna sprängämnen.

Med anledning av den eskalerande utvecklingen med illegala sprängningar har regeringen gett forumets myndigheter i uppdrag att intensifiera och utveckla arbetet med att stoppa illegala sprängningar. Uppdraget ska delredovisas 12 januari 2024.

Om Nationellt forum för sprängämnessäkerhet

Elva myndigheter, däribland Fortifikationsverket, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), varav den sista är huvudman, deltar i Nationellt forum för sprängämnessäkerhet. Syftet med forumet är att förhindra kriminellas tillgång till explosiva varor och utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer som används för att tillverka sprängmedel, samt att förebygga illegal användning av sprängmedel i Sverige.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 november 2023