Gå till innehåll

Typbyggnader kortar ledtiderna

Fortifikationsverket levererar och förvaltar ändamålsenliga fastigheter, lokaler, förråd och andra byggnader till totalförsvaret. För att uppnå en effektivare och mer kostnadseffektiv byggprocess med kortare ledtider har Fortifikationsverket, tillsammans med Försvarsmakten, tagit fram några typbyggnadsmodeller.

3D-modell av en byggnad står på ett mötesbord runtomkring sitter flera personer.

En av Fortifikationsverkets medarbetare har ritat konstruktionen till en typkasern. Här syns den 3D-printade kasernen som också finns att kika på i Fortifikationsverkets monter under Högvarv på MDU. Foto: Peter Malmrup

Typbyggnader är generellt ritade och utformade standardbyggnader som kan byggas på flera platser. Själva konceptet är egentligen inget nytt, Fortifikationsverket har arbetat med olika standardiserade byggnader tidigare, men det var länge sedan. För ett par år sedan togs arbetet upp med att vidareutveckla konceptet för att kunna erbjuda den växande försvarssektorn snabbare projektering och byggnation av ett större antal byggnader runt om i landet.

De olika typbyggnadsmodeller som tagits fram är till exempel kall-och varmförråd, skärmtak för fordon och kasernbyggnader. Skärmtak används tillexempel för olika fordonstyper som kräver väderskydd inom en garnison.

Exteriör

Visualiseringsbild av en typkasern. Foto: Fortifikationsverket

Framtagandet av lösningar för typbyggnader har pågått sedan ett par år tillbaka och är ett av Fortifikationsverkets prioriterade projekt. Larsa Khazal och Jin Ezzidin är båda nyanställda på Fortifikationsverket i rollen som projektledare för typbyggnader med ansvar att utveckla konceptet. Båda har tidigare studerat vid Mälardalens Universitet.

Genom att bygga enligt ett typbyggnadskoncept kan vi korta ner projekteringstiden med flera månader, och därmed bidrar till att effektivisera projektkostnader och upphandlingsprocessen i och med att materialval redan är bestämda, berättar Larsa.

Att standardisera sparar både tid och pengar och byggnationen ska vara säker, robust och hållbar och ska inte modifieras för varje verksamhets olika behov, utan användas som klar typbyggnad utan förändringar.

Men vi försöker planera in flexibilitet där det går. Till exempel ska det även gå att använda ett kallförråd som ett varmförråd om behovet uppstår, fyller Jin i.

Larsa och Jin har ett nära samarbete med Försvarsmakten och jobbar med att förstå behoven som finns och med att utveckla Fortifikationsverkets så kallade typbyggnadskatalog som Försvarsmakten kan beställa ifrån.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024